ภาพกิจกรรม
แผนกวิชาช่างยนต์ส่งครูเกษียณกลับบ้าน ( 25-10-2554 )

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ พร้อมใจร่วมส่งครูเผด็จ คำพุฒ ซึ่งได้เกษียณอายุราชการในปี 2554 กลับบ้าน หลังจากได้ไหว้ลาองค์พระวิษณุแล้ว ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ ลานด้านหน้าองค์พระวิษณุ