ภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตรบำเพ็ญประโยชน์ ( 25-10-2554 )

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 พระอาจารย์สำราญ จากวัดร่ำเปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มามอบเกียรติบัตรบำเพ็ญประโยชน์ให้วิทยาลัยฯ โดยมีรองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งเกียรติบัตรดังกล่าวทางวัดมอบให้ เนื่องจาก ระหว่างวันที่ 10 – 24 ตุลาคม 2554 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้นำนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ไปบำเพ็ญประโยชน์ล้างห้องน้ำ ทำความสะอาด และพัฒนารอบบริเวณวัดทุกวัน