ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแนะนำ และรับสมัครงานกับบริษัทในเครือไทยออยส์ ( 27-10-2554 )

ครูวันเพ็ญ สุมนาพันธุ์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จัดกิจกรรมแนะนำ และรับสมัครงานกับบริษัทในเครือไทยออยส์ โดยบริษัทเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส.2 ขี้นไป สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคการผลิต และช่างเขียนแบบ เข้าทำงานเป็นพนักงานของบริษัท สวัสดิการดี มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครงานเป็นจำนวนมาก โดยมีรองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554