ภาพกิจกรรม
วางหรีดเคารพศพ ครูสาคร แสนคำดี ( 09-11-2554 )

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกฝ่ายวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมวางหรีดเคารพศพ ครูสาคร แสนคำดี หัวหน้าแผนกเมคคาทรอนิกส์ ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในถุงน้ำดี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 โดยมีรองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และรองผู้อำนวยการฯ อรัญ พวงพันธุ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นตัวแทนวางหรีดของวิทยาลัยฯ พร้อมมอบเงินฌาปนกิจเทคนิคเชียงใหม่สงเคราะห์เบื้องต้นให้กับภรรยาครูสาคร แสนคำดี โดยในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เวลา 19.00 น. วิทยาลัยฯ ร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ส่วนพิธีฌาปนกิจศพ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ สุสานบ้านบวกครกหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยครูสาคร แสนคำดีทุกท่าน เข้าร่วมพิธีตามวันเวลาดังกล่าว