ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีรดน้ำศพ ครูสาคร แสนคำดี ( 10-11-2554 )

นายอรัญ พวงพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ และนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรดน้ำศพ ครูสาคร แสนคำดี เมื่อวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เวลา 17.00 น.