ภาพกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวดโคมลอย ในประเพณียี่เป็ง ( 10-11-2554 )

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีการจัดการแข่งขันประกวดโคมลอย ในประเพณียี่เป็ง มีนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจ และเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด จำนวน 40 ทีม และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม ก่อสร้างเอ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม 3ไฟฟ้า ดี (ภูษิตลอยฟ้า) เงินรางวัล 1,500 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม กล 3 บี 2 เงินรางวัล 1,000 บาท, รางวัลชมเชย คือ ทีม บ่าวเคิ้น 1 เงินรางวัล