ภาพกิจกรรม
นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ ( 20-12-2555 )

นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ "เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ" ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์