ภาพกิจกรรม
นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คว้ารางวัล ชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับภาค ครั้งที่ 24 ( 20-12-2555 )

นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "การเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์" ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ นักศึกษาประกอบด้วย 1.นายอภิรักษ์ แสงเงินชัย 2.นายอภินันท์ บุญทอง ครูผู้ควบคุมทีม : 1.นายสืบสกุล วรวัฒนเมธี 2.นายศุภกร ว่องธนาการ ซึ่งทั้งสองคนจะเป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติต่อไป