ภาพกิจกรรม
นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "Animation" ระดับภาค ครั้งที่ 24 ( 20-12-2555 )

นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน "Animation" ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ นักศึกษาประกอบด้วย 1.นายวโรดม โมลาดุก 2.นายอาทิตย์ สุตะวงค์ ครูผู้ควบคุมทีม : นายสมชาย ใจกันทะ ซึ่งทั้งสองคนจะเป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติต่อไป