ภาพกิจกรรม
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันวิชาชีพ ประเภทงานฝึกฝีมือ ( 24-12-2555 )

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันวิชาชีพ ประเภทงานฝึกฝีมือระดับภาคเหนือ ซึ่งนายหนุ่ม ยอดคำ เป็นตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานเข้าร่วมการแข่งขัน และนายพิเชษฐ์ โคว้ตระกูล เป็นครูผู้ควบคุม ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 11-15 ธันวาคม ที่ผ่านมา