ภาพกิจกรรม
ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าอวยพรปีใหม่ ( 25-12-2555 )

นายจรัญ แก้วมล ประธานชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการ นำกระเช้าของขวัญ เข้าอวยพรปีใหม่ ปี 2556 แด่ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง , รองผู้อำนวยการฝ่าย และหัวหน้างานการเงิน พร้อมกล่าวถึงการทำงานของชมรมในปีที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและหัวหน้างานทุกฝ่าย ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นสมดังเจตนารมย์ของชมรมฯที่ตั้งไว้ และจะร่วมทำงานกับวิทยาลัยฯ อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดผลดี และประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรหลานของสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ต่อไป