ภาพกิจกรรม
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีเก่า ( 29-12-2555 )

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า-ตอนรับปีใหม่ ให้กับคณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยง พร้อมทั้งอวยพรให้ทุกคนพบเจอแต่ความสุขความโชคดีตลอดปี ภายในงานมีการจัดประกวดแต่งกาย COWBOY & COWGIRL และการจับรางวัลมอบให้กับผู้โชคดีที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากวงดนตรีของแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่มอบความบันเทิงให้กับงาน สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555