ภาพกิจกรรม
Fix it centerองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย ( 10-05-2556 )

ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้อำนวยการฯ ปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา เป็นประธานศูนย์ ให้บริการระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 เพื่อบริการแก่ประชาชนให้พื้นที่ ในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมแก่เทศบาลตำบลเมืองกายด้วย