ภาพกิจกรรม
ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ศึกษาดูงานนิทรรศการการประชุมน้ำโลก ( 21-05-2556 )

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ครูนรินทร์ ศรีธิการ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ และครูแผนก นำนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 171 คน เช้าศึกษาดูงานนิทรรศการการประชุมน้ำโลก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในประเทศ และในโลก