ภาพกิจกรรม
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน๊อค ( 27-08-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน๊อค เพื่อความปลอดภัย ในชีวิต 100 % พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย และการอบรมวินัยจราจร แก่นักเรียนนักศึกษาทุกภาคเรียน โดยบุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียนนักศึกษาทุกแผนก ได้แบบอย่างการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน๊อค จากรองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ซึ่งใช้รถจักรยานยนต์ขับขี่จริงในการเดินทาง ให้เกียรติเป็นฟรีเซ็นเตอร์ร่วมรณรงค์ ดูภาพกิจกรรม..

การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งานโปรแกรม ( Solid Works ) เบื้องต้น ( 27-08-2555 )
เมื่อวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2555 แผนกวิชาช่างโรงงาน ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งานโปรแกรม ( Solid Works ) เบื้องต้น สำหรับการออกแบบและจัดทำแบบ ซึ่งเป็นโครงการครูคลังสมอง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับการอบรมจากโครงการมาพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษาของแผนก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เวชยันต์ รางศรี ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร กล่าวเปิดงานโดย ครูชัยชาญ ปิงเมือง หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง สร้างอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ( 27-08-2555 )
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ครูญาณี ทำบุญ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง นำคณะครู และนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ชุดแรกออกปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาโอยามา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างได้ดำเนินการไปได้ตามแผนงานที่วางไว้ โดยได้ทำการเทฐานรากและเสาตอม่อ และภายในสัปดาห์นี้จะทำการตั้งตุ๊กตาและวางแบบท้องคานให้เรียบร้อย ก่อนออกเดินทาง รองผู้อำนวยการฯ อรัญ พวงพันธุ์ ฝ่ายวิชาการ ได้ให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานด้วย ดูภาพกิจกรรม..

English Day Camp ( 27-08-2555 )
วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2555 รองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายกลางวันภาษาอังกฤษ ( English Day Camp ) จัดโดยหมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์ธมลวรรณ ปรมาธิกุล และคณะครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ มีนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกช่างให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ค่ายกลางวันภาษาอังกฤษ ( English Day Camp) ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษาอีกมากมาย อาทิ เช่น - การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ (Building up and Strengthening Friendship) - เรียนรู้การออกเสียง (Learning sounds "Homo Phones") - เกี่ยวกับอาเซียน (What is ASEAN?) ฯลฯ ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างยนต์ ชนะเลิศการแข่งขัน Suzuki bike Racing ( 23-08-2555 )
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยครู และนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ รับรางวัลขนะเลิศการแข่งขันทักษะการขับขี่มอเตอร์ไซด์ ซูซูกิอย่างปลอดภัย ( Suzuki bike Racing ) จากตัวแทนบริษัทสหพานิช เชียงใหม่ จำกัด หน้าเสาธง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดการแข่งขันขึ้นในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มทักษะในการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัย โดยครูแผนกวิชาช่างยนต์พร้อมนักเรียนนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน รับเงินรางวัลกว่า 5,000 บาท พร้อมอุปกรณ์กีฬา ทำแข่งขันเมื่อวันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2555 ณ โชว์รูมซูซูกิ บริษัทสหพานิช จำกัด ดูภาพกิจกรรม..

สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2555 ( 23-08-2555 )
สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 1. กีฬาฟุตบอล ชนะเลิศ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า – แผนกวิชาช่างยนต์ (แข่งกันวันที่ 16 กันยายน 2555) รองชนะเลิศ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า – แผนกวิชาช่างยนต์ (แข่งกันวันที่ 16 กันยายน 2555) รองชนะเลิศอันดับสอง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และ แผนกวิชาช่างโลหะการ 2. กีฬาบาสเกตบอล ทีมชาย ชนะเลิศ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รองชนะเลิศ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง รองชนะเลิศอันดับสอง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า และ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ทีมหญิง ชนะเลิศ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รองชนะเลิศ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง รองชนะเลิศอันดับสอง แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม 3. กีฬาวอลเลย์บอล ทีมชาย ชนะเลิศ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง รองชนะเลิศ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รองชนะเลิศอันดับสอง แผนกวิชาช่างยนต์ และ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ทีมหญิง ชนะเลิศ แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ รองชนะเลิศ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม รองชนะเลิศอันดับสอง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4. กีฬาเซปักตะกร้อ ทีมชาย ชนะเลิศ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รองชนะเลิศ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า รองชนะเลิศอันดับสอง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ทีมหญิง ชนะเลิศ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รองชนะเลิศ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง รองชนะเลิศอันดับสอง แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม 5. กีฬาฟุตซอล ทีมชาย ชนะเลิศ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รองชนะเลิศ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า รองชนะเลิศอันดับสอง แผนกวิชาช่างยนต์ และ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ทีมหญิง ชนะเลิศ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง รองชนะเลิศ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม รองชนะเลิศอันดับสอง แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ชนะเลิศกีฬาทุกประเภท จะเข้ารับรางวัล ในวันแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 16 กันยายน 2555 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมกรรมการสถานศึกษา ( 23-08-2555 )
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานการประชุมกรรมการสถานศึกษา เพื่อหารือแนวทางบริการจัดการสถานศึกษาให้เกิดผลดี เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน หัวข้อหลัก แนวทางให้การช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ , V – net , การจัดงานมุติตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2555 โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่าย คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับรองผู้อำนวยการฯ ศึกษาดูงาน ( 23-08-2555 )
รองผู้อำนวยการฯ อรัญ พวงพันธุ์ ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการฯ สิริมาศ เพ็ชรไทยพงศ์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มาศึกษาดูงานด้านการบริหารสถานศึกษา พร้อมนำเยี่ยมชมการเรียนการสอนของทุกแผนกช่าง โดยมีหัวหน้าแผนกทุกแผนกช่างให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลในการเรียนการสอนของแผนก เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

Fix it center เทศบาลตำบลเมืองงาย ( 17-08-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) เทศบาลตำบลเมืองงาย ซึ่งมีนายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ เป็นประธานศูนย์ ซึ่งให้บริการระหว่างวันที่ 12 – 18 สิงหาคม 2555 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้พื้นที่ในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งมอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม และบริการประชาชน ให้กับทางเทศบาลตำบลเมืองงายอีกด้วย ณ เทศบาลตำบลเมืองงาย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

อบรมอัคคีภัย ( 17-08-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านปลอดภัย ภายในสถานศึกษาให้กับผู้เรียน โดยนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดการอบรม ซึ่งมีวิทยากรจากวิทยาลัยห้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มาให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา รู้ถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ และการจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และการประยุกต์ใช้ระบบ พร้อมทั้งสาธิตการดับเพลิงที่เกิดจากของเหลวไวไฟ เช่น ก๊าสหุงต้ม และ น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 [ 12 ]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last