ภาพกิจกรรม
ร่วมแสดงความยินดีครูชำนาญการพิเศษ ( 04-07-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะครู-บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูสาทร พึ่งพุ่มแก้ว และครูอภิชาติ แก้วประดิษฐ์ เนื่องในโอกาสได้รับเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ พร้อมทั้งให้โอวาสในการทำงานให้ประสบความเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

มศว. เข้าพบผู้อำนวยการ ( 03-07-2555 )
ผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย คณะบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ที่ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการจัดการศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม ในการส่งนักเรียนของมูลนิธิพระเมตตาสมเด็จย่าที่สนใจเรียนสายอาชีพเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเปิดช่องทางการศึกษาต่อตามศักยภาพและตามความสนใจของผู้เรียน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ดูภาพกิจกรรม..

ทำบุญวิทยาลัยฯ ( 03-07-2555 )
ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร , ครู , เจ้าหน้าที่ , นักศึกษา และประชาชน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 75 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมประกอบพิธีทางสงฆ์และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่ร่วมพิธี จำนวน 29 รูป ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุคลากรที่ล่วงลับไป เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ สนามหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

แถลงข่าว Fix It Center ( 29-06-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในนามประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดพิธีแถลงข่าว โครงการ Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการทั้ง 8 วิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งรวมทั้งหมด 40 ศูนย์ ใน 40 ตำบล ใช้งบประมาณทั้งหมด 11,480,000 บาท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

มอบรางวัลพานไหว้ครู ( 29-06-2555 )
ผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทความสวยงาม รางวัลที่ 1 , 2 , 3 และชมเชย รางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลที่ 1 , 2 , 3 และชมเชย ซึ่งการประกวดครั้งเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษารู้ถึงความสำคัญของวันไหว้ครูและความหมายที่ดีของพานไหว้ครูอีกด้วย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมต่อต้านยาเสพติด 700 ปี ( 28-06-2555 )
นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 สาขาเครื่องมือกล จำนวน 134 คน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี รณรงค์ต่อต้านและเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด และปฏิญาณตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีครูสุพจน์ สุดสวาท และ ครูเสกสรรณ์ สุกใส เป็นผู้ควบคุม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ดูภาพกิจกรรม..

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร TOYOTA T-TEP ( 27-06-2555 )
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ทางแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักศึกษาโครงการ TOYOTA T-TEP ทั้งรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จำนวน 33 คน ทั้งนี้ นักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรนี้ จะได้บรรจุเป็นพนักงาน ของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศ จำกัด ซึ่งจะไปประจำศูนย์บริการทั่วประเทศ อีกทั้งยังได้รับอัตราเงินเดือน และสวัสดิการที่ดี โครงการนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษา ที่จบการศึกษาและต้องการทำงานทันที ซึ่งรุ่นต่อไปก็จะจัดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ จึงฝากเชิญชวนให้กับนักศึกษาที่สนใจด้วย ดูภาพกิจกรรม..

สอบนักศึกษาโครงการ TOYOTA T-TEP ( 27-06-2555 )
แผนกวิชาช่างยนต์ได้จัดอบรมการสอบวัดระดับฝีมือ นักศึกษาโครงการ TOYOTA T-TEP ประจำปีการศึกษา 2554 ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ General T-TEP รุ่นที่ 2 การฝึกอบรมนักศึกษา TOYOTA T-TEP เพื่อทำงานในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2555 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยครูฝึกจากแผนกวิชาช่างยนต์ และ ครูฝึกจากสถานประกอบการ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการยุวทูตอาชีวศึกษา ( 27-06-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด โครงการยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน (AEC Vocational Ambassador) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมือกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน ระดับภาค ครั้งที่ 2 ซึ่ง 83 วิทยาลัย ในภาคเหนือ มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 234 คน ที่จัดขึ้นในวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

เทเหล้า-เผาบุหรี่ ( 26-06-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมเทเหล้า เผาบุหรี่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมกล่าวถึงโทษของเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ที่ก่อให้เกิดโทษกับตนเอง และเป็นปัญหากับสังคมในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 [ 17 ]  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last