ภาพกิจกรรม
ก้าวสู่ปีที่ 22 เชียงใหม่นิวส์ ( 21-06-2555 )
นายมนัส อาจองค์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากร ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อคเรื่องฟอกไต ที่จะมอบให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาส 22 ปี เชียงใหม่นิวส์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ดูภาพกิจกรรม..

อบรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ( 25-06-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายเครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2555 ดูภาพกิจกรรม..

กองวิจัยฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าพบ.. ( 19-06-2555 )
รองผู้อำนวยฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ให้การต้อนรับ คณะกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พ.ต.ท.หญิง ปานมณี นนทะโคตร รอง ผกก.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 กองวิจัย ร.ต.ท.เอกพล กุดหอม และว่าที่ ร.ต.ต.หญิง ธันยารักษ์ ศรีวิโรจน์ รอง สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 กองวิจัย ที่มาขอสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน/นักศึกษาต่างสถาบัน การมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลไม่ให้เกิดปัญหากับสังคมต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

มอบเงินประกันอุบัติเหตุ ( 15-06-2555 )
นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา มอบเงินสินไหมประกันอุบัติเหตุ ให้กับมารดา นายภูวนัต์ อุ่นใจ นักศึกษาชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้า ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ( 14-06-2555 )
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เปิดการประชุมคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2555 โดยมอบนโยบายแนะแนวทางการทำงานให้บรรลุผลและเป็นประโยชน์แก่วิทยาลัยฯ ให้มากที่สุด ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีไหว้ครูช่างและครูปัจุบันประจำปีการศึกษา 2555 ( 14-06-2555 )
วันที่14 มิถุนายน 2555 วิทยาลัยเทคนิตเชียงใหม่ ได้จัดงานไหว้ครูช่างและครูปัจุบันโดยในตอนเช้าเวลา 07.00น ได้มีพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและในช่วงสายได้มีการไหว้ครูปัจุบันโดยมีท่านผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานในพิธี มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุม Fix It Center ( 14-06-2555 )
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการโครงการ Fix It Center ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีทั้งหมด 8 ศูนย์ ให้บริการประชาชนทั้ง 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฮอด อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอดอยหล่อ และอำเภอดอยเต่า ซึ่งจะเริ่มออกพื้นที่บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เริ่มที่ อำเภอดอยหล่อ ตำบลสันติสุข เป็นแห่งแรก และสิ้นสุดการให้บริการ วันที่ 1 กันยายน 2555 ที่ ตำบลบ้านโปง อำเภอพร้าว ดูภาพกิจกรรม..

อชท. แจกน้ำ เดินขึ้นดอย ( 08-06-2555 )
นักศึกษา องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทสไทย (อ.ช.ท.) หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโรงทานน้ำ เพื่อบริการน้ำกับผู้เดินขึ้นดอยสุเทพ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมงานพุทธชยันตี เพื่อปันน้ำใจให้กับผู้ไปไหว้สาป๋าระมีบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 ดูภาพกิจกรรม..

งานประชาสัมพันธ์จัดประชุม ( 06-06-2555 )
ครูธวัชชัย แสงโพธิ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ จัดประชุมทีมงานประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ครูสุทธิรักษ์ โกช่วย , ครูสิริกาญจน์ กาญจนาภา , ครูฉัตรชนก วงศ์ใหญ่ เพื่อปรึกษาหารือการทำงานของฝ่ายในด้านงานเผยแพร่ข่าวสู่มวลชนทั้งด้านหนังสือพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ การจัดรายการวิทยุ online ให้คำปรึกษานักเรียนนักศึกษาในด้านการเรียนการสอน การให้บริการประสานงานอำนวยความสะดวกให้ทุกหน่วยงาน การใช้วิทยุสื่อสาร เพื่อให้การทำงานประสานไปด้วยดีกับแนวทางบริหารงานของวิทยาลัยฯ ณ ห้องงานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ดูภาพกิจกรรม..

มอบเงินประกันอุบัติเหตุ ( 06-06-2555 )
นายมนัส อาจองค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร มอบเงินสินไหมประกันอุบัติเหตุ ให้กับมารดา นายจักรกฤษณ์ บัวจีน นักศึกษาแผนกช่างยนต์ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 [ 18 ]  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last