ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมศูนย์ อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน (เทศกาลสงกรานต์) ( 14-04-2555 )
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2555 ได้มีคณะผู้บริหารจากทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับคณะครู และนักศึกษาที่ปฏิบัติภาระกิจ โดยมี ท่านสมบัติ แสงสว่างสัจกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และท่านดร.อำนวย เถาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน (เทศกาลสงกรานต์) ดูภาพกิจกรรม..

อาชีร่วมด้วยช่วยประชาชน (เทศกาลสงกรานต์ 2555) ( 12-04-2555 )
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดทำโครงการ อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน" ช่วยเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2555 ณ บริเวณ ปั๊ม ปตท. สุขุมเซอร์วิส อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และท่านผู้อำนวยการ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถนำรถเข้าตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เบื้องต้น ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดูภาพกิจกรรม..

บรรยากาศ ในวันรับมอบตัว นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 ( 10-04-2555 )
เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2555 วิทยาลัยฯได้รับมอบตัว นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมี ผู้อำนวยการ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้ความสะดวก แก่ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาใหม่ ทุกคน ดูภาพกิจกรรม..

ขอแสดงความเสียใจ ต่อ ครูประชัน เรือศรี ที่สูญเสียมารดา ( 06-04-2555 )
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วท.ชม. และ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ งานบำเพ็ญกุศลศพ มารดา ครูประชัน เรืองศรี ที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านตีนดก เข้าแยกบ้านสันทรายหลวง ในวันที่ 4 เมษายน 2555 และฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2555 (ขอบคุณภาพจาก อ.พิทยา) ดูภาพกิจกรรม..

ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และส่ง คุณณัฐพร กันนา ( 06-04-2555 )
คณะบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 และส่ง คุณณัฐพร กันนา หัวหน้างานบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่ได้ย้ายมาบรรจุทำงาน ณ วิทยาลัยฯ แห่งนี้นำโดย หัวหน้างาน การเงิน,พัสดุ,อาคารสถานที่,สารบรรณ,ทวิภาคี,และงานประกันฯ (ขอบคุณภาพจาก อ.พิทยา) ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมครูพิเศษ เรื่อง การสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนใหม่ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2555 ( 30-03-2555 )
การประชุมครูพิเศษ เรื่อง การสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนใหม่ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2555 โดยนายอภิชาติ แก้วประดิษฐ์ หัวหน้างานความร่วมมือ เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่าง ๆ วันศุกร์ 30 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมสุทธารมย์ ดูภาพกิจกรรม..

มอบของที่ระลึกแด่อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งบรรจุข้าราชการครู ( 30-03-2555 )
นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกิจการนักเรียน นักศึกษา และ อาจารย์วันเพ็ญ สุมนาพันธุ์ หัวหน้างานแนะแนว มอบของที่ระลึกแด่อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งบรรจุข้าราชการครู ได้แก่ นายชัยวัฒน์ พอพิน ได้รับการแต่งตั้งบรรจุ ครูผู้ช่วย วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง , นายอนุรักษ์ สุภาได้รับการแต่งตั้งบรรจุ ครูผู้ช่วย วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมคณะผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2555 ( 01-04-2555 )
การประชุมคณะผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, และรองทั้ง 4 ฝ่าย วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการ ดูภาพกิจกรรม..

การสอบสัมภาษณ์นักเรียน ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2555 ( 26-03-2555 )
การสอบสัมภาษณ์นักเรียน ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2555 วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป เป็นการสอบสัมภาษณ์ทุกแผนกวิชาช่าง ดูภาพกิจกรรม..

การสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2555 ( 26-03-2555 )
การสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 [ 21 ]  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last