ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ บิดาครูชายชาญ ปิงเมือง ( 20-02-2555 )
คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย และนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อประเสริฐ ปิงเมือง บิดาครูชายชาญ ปิงเมือง หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ซึ่งเสียชีวิตลงด้วยโรคชรา ณ ฌาปนสถานบ้านใหม่นาแขม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ( 20-02-2555 )
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน โดยมีนายอรัญ พวงพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์กร ให้การต้อนรับพร้อมคณะบุคลากร เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.30 น. ณ ้ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ( 17-02-2555 )
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา รวมถึงมีศิษย์เก่าที่มาแนะนำ แนะแนวการทำงาน เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ( 16-02-2555 )
พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ลงนามโดย ดร.วัชระ ตันตรานนท์ (ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย) และ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ลงนามโดย นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มมย่อง ประจำปีการศึกษา 2554 วันพฤหัส ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอริยวิทย์2 อาคารอริยวิทย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอน ( 17-02-2555 )
ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอน " หลักสูตรระยะสั้น " โดยมี นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว เพื่อให้การสอนหลักสูตรระยะสั้นเกิดผลสัมฤทธิ์ เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม สุทธารมย์ เวลา 15.00 -16.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ( 16-02-2555 )
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา รวมถึงมีศิษย์เก่าที่มาแนะนำ แนะแนวการทำงาน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ( 16-02-2555 )
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา รวมถึงมีศิษย์เก่าที่มาแนะนำ แนะแนวการทำงาน เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 15-02-2555 )
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา รวมถึงมีศิษย์เก่าที่มาแนะนำ แนะแนวการทำงาน เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการหนุ่มสาวยุคใหม่ใส่ใจความพร้อม ( 15-02-2555 )
โครงการหนุ่มสาวยุคใหม่ใส่ใจความพร้อม จัดขึ้นโดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา โดยนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการหนุ่มสาวยุคใหม่ใส่ใจความพร้อม จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยได้เชิญทีมวิทยากรจากศูนย์สาธิตบริการกามโรค มาให้ความรู้ แก่นักเรียน นักศึกษา เมื่อวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 ( 11-02-2555 )
การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อพฤหัส ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 [ 24 ]  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last