ภาพกิจกรรม
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ( 10-02-2555 )
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมีนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะให้การต้อนรับ ร่วมถึงไปชมการเรียนการสอนของแผนกต่าง ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯ เมื่อวันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะผู้บริหาร และ ผู้แทนฝ่าย ( 10-02-2555 )
ประชุมคณะผู้บริหาร และ ผู้แทนฝ่าย และงานพัสดุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะการ ( 15-02-2555 )
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะการ โดยมีนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา รวมถึงมีศิษย์เก่าที่มาแนะนำ แนะแนวการทำงาน เมื่อวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมสุทธารมย์ ดูภาพกิจกรรม..

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกอุตสาหกรรม ( 10-02-2555 )
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา รวมถึงมีรุ่นที่ ศิษย์เก่าที่ทำงานแล้วมาแนะแนว แนวทางการทำงานแก่รุ่นน้อง เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามความร่วมมือและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ (MOU) ( 07-02-2555 )
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ลงนามโดย นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ โดย นางสาววิจิต สมศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และโรงแรมคุ้มพญาคำ นางสาวบุญจรรยา สาวงามจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและโรงแรมในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรู้ ทักษะอาชีพและก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับผู้ได้รับเลื่อนวิทยะฐานะ ( 07-02-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ครูผู้ได้รับเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ดังนี้ - ครูเพิ่มศักดิ์ เปานิล แผนกวิชาช่างก่อสร้าง - ครูญาณี ทำบุญ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง - ครูนพดล ภูเขา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องผู้อำนวยการ เวลา 09.00 น. วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ดูภาพกิจกรรม..

อาชีวะ Expo 2012 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ( 06-02-2555 )
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานอาชีวะเอ็กซ์โป 2012 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2555 มีนักศึกษาสนใจมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เช่น เกมส์โยนไข่ เกมส์ภาพวงกต เกมส์ "อย่ามาโดนฉันนะ" การแสดงการสาธิตภาษาอังกฤษ การตอบปัญหาและเล่นเกมส์ภาษาอังกฤษ ดนตรีโฟลค์ซองของหมวดภาษาอังกฤษ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งคาราโอเกะ การตอบปัญหาและเล่นเกมส์ภาษาไทย นิทรรศการคณิตศาสตร์กับศิลปะ ฯลฯ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการ “ SCG สนับสนุนทุนอาชีวศึกษาไทย ระดับ ปวช.” ( 06-02-2555 )
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดโครงการ “ SCG สนับสนุนทุนอาชีวศึกษาไทย ” รุ่นที่ 1 (ปีการศึกษา 2555-2557) ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับ ปวช.เป็นการสร้างโอกาสในการทำงาน ให้แก่เยาวชน สิ่งที่นักเรียนในโครงการจะได้รับคือ ทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดระยะการศึกษา 3 ปี และ ที่พักระหว่างเรียนในสถานศึกษา 3 ปี เงินช่วยเหลือค่าเดินทางไป-กลับภูมิลำเนา เบี้ยเลี้ยงช่วงฝึกงาน 300 บาท/วัน (กรณีฝึกงานกับบริษัทฯ) และเครื่องแบบของโครงการฯ และใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ของหลักสูตร ข้อผูกพันหลังสำเร็จการศึกษาจากโครงการฯ 1. นักเรียนโครงการฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องเข้ารับพิจารณาคัดเลือกร่วมโครงการ โฮมโซลูชั่น แคเรียช้อยส์ ระดับ ปวส. 2. นักเรียนโครงการฯ ต้องมีผลการเรียนตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไปเมื่อสำเร็จการศึกษา กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว นักเรียนโครงการฯ ต้องชดใช้ทุน เป็นจำนวนเงิน 1 เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมด มีการหารือร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และบริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เืมื่อวันที่ 1 กุมภาัพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

อบรมเทคโนโลยีระบบหัวฉีด รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ให้ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ( 06-02-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมกับ บจก. เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ บจก. ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จัดอบรมเทคโนโลยีระบบหัวฉีด รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ให้ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมและควบคุบด้วยระบบ PLC ( 06-02-2555 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมและควบคุบด้วยระบบ PLC ทั้งในระดับภาคและระดับชาติ สองปีซ้อน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ปีการศึกษา 2554 สาขาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส. โดยมีนายไพศาล จันทร์ไชยและนายวิทยา สุภาอินทร์ ผู้ควบคุมทีมฯ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2555- 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 [ 25 ]  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last