ภาพกิจกรรม
บุคลากร&นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ทำความดี ณ วัดร่ำเปิง ( 05-02-2555 )
เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา อาจารย์ มานิต ขัดขาว และครู ผู้ติดตามอีก 2 ท่าน ใด้เมตตานำ นักศึกษา ช่างยนต์ หลายสิบคน มา ช่วยงาน วัดเกิดมุทิตา เจ้าอาวาส วัดร่ำเปิง และ นำปัจจัย ส่วนตัวมาร่วมทำบุญ กับเจ้าอาวาส วัดร่ำเปิง และใด้ ช่วย งาน อย่างมาก ตั้งแต่ เช้า ถึงเย็น ทาง ฝ่าย จัดงาน และดูแล งาน เห็นแล้ว รู้สึก ยินดี และ ขอขอบคุณเป็นอย่างมาก ที่เมตตามาช่วยงาน ทางผู้จัดงาน จึงขอเรียนทางเว็บ ของวิทยาลัยเทคนิค ขอขอบคุณทางวิทยาลัยเทคนิคและคณะครูอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคทุกท่าน และนักศึกษา ขอให้ มีความสุข เจริญ ในหน้าที่การงาน ตลอดการเทอญ...e-mail จากวัดร่ำเปิง ดูภาพกิจกรรม..

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ( 04-02-2555 )
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียน ระดับ ปวช. วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธฺ 2555 ดูภาพกิจกรรม..

มอบสินไหมประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต ( 03-02-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มอบสินไหมประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต จากบริษัทวิริยะประกันภัย ให้ผู้ปกครองนาย พิศิษฎ์ศักดิ์ เสือบุญนักศึกษา ปวช. ปีที่ 3 แผนกวิชาช่างโลหะการ 25,000 บาท ณ ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

รวมภาพกิจกรรมทุกแผนก ในงาน R chee wa Expo 2012 ( 02-02-2555 )
รวมภาพกิจกรรมทุกแผนก ในงาน R chee wa Expo 2012 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2555 ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีเปิดงาน R chee wa Expo 2012 ( 02-02-2555 )
พิธีเปิดงาน R chee wa Expo 2012 โดยได้รับเกียรติจากนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน R chee wa Expo 2012 โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านรองผู้ว่าราชการ โดยงานมีระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

Rcheewa EXPO'12 ( 30-01-2555 )
วันที่ 30-31 มกราคม 2555 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เปิดงานวันวิชาการ ภายในงานท่านจะได้รับชม การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม ห้องบ่มเพาะความรู้ จำลองปฏิบัติการจริง แข่งขันท้าลอง คลีนิคอาชีวะอนาคตไกล ผลงานและนวัตกรรมสิ่งประดิาฐ์คนรุ่นใหม่ นิทรรศการสื่อการเรียนการสอน การแข่งขันทักษะฝีมือช่าง ทักษะวิชาการ หุ่นยนต์บังคับมือ และผู้ที่ประสงค์จะเข้าเรียน ลงชื่อได้ที่แผนกวิชาที่สนใจ โดยจะได้สิทธิ์พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ดูภาพกิจกรรม..

บริษัท ธิติกร จำกัด (มหาชน) มอบรถจักรยานยนต์ให้แผนกวิชาช่างยนต์ ( 26-01-2555 )
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธิติกร จำกัด (มหาชน) มอบรถจักรยานยนต์ให้แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ บริษัท ธิติกร จำกัด ( มหาชน) ได้กรุณามอบจักรยานยนต์เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 2 คัน 1 รถจักรยานยนต์ Honda สีน้ำเงิน มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 คัน 2. รถจักรยานยนต์ SUZUKI สีดำแดง มูลค่า 26,000 บาท ดูภาพกิจกรรม..

ประชุม การจัดงานวันวิชาการ Rcheewa Expo'2012 ( 02-02-2555 )
ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง และคณะกรรมการเลขานุการ ประชุมการจัดงานวันวิชาการ Rcheewa Expo'2012 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างยนต์ คว้าแชมป์การแข่งขันฝีมือช่างฮีโน่ สำหรับนักศึกษาอาชีวะ ( 25-01-2555 )
แผนกวิชาช่างยนต์ คว้าแชมป์การแข่งขันฝีมือช่างฮีโน่ สำหรับนักศึกษาอาชีวะ โดยมีนายนรินทร์ ศรีธิการ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ และนายนิมิต รัศมี อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างยนต์ เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อม เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2555 แข่งขัน ณ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด สาขาเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

คณะครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ จัดทำโครงการค่ายอบรมภาษาอังกฤษ ( 25-01-2555 )
คณะครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ จัดทำโครงการค่ายอบรมภาษาอังกฤษ โดยมีนายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอบรมภาษาอังกฤษ โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2555 ณ ภูอิงฟ้า รีสอร์ท เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 [ 26 ]  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last