ภาพกิจกรรม
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดจำหน่ายใบสมัคร ปีการศึกษา 2555 ( 10-01-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ทั้งใบสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. โดยเริ่มจำหน่ายใบสมัคร วันที่ 9 มกราคม – 20 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 รอบบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ในราคาชุดละ 100 บาท ( เว้นวันหยุดราชการ ) โดยจะทำการรับสมัครระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2555 ระดับ ปวช.สมัครตามวันที่ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร ระดับปวส.สมัครได้ทุกวันที่เปิดรับสมัคร ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาแผนกวิชาชช่างไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ( 10-01-2555 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ "การติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย" ระดับ ปวช. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ได้แก่ นายวชิราวุฒ สมศรี , นายสวัสดิ์พล ปันใจ และนายวรโชติ มงคล โดยมี อ.ไพศาล จันทร์ไชย อ.มนตรี ใจแก้ว เป็นครูที่ปรึกษา ซึ่งทั้ง 3 คนจะเป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( 11-01-2555 )
คุณวรัญญา กันทะ และ คุณพีระวิทย์ อนันตเศรษฐ จากศูนย์บริการวิชาการภาคเหนือ มหาวิทยาลัยธนบุรี มาแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้นักศึกษาผู้สนใจได้ทราบระเบียบการรับสมัครปีการศึกษาใหม่ โดยมีผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่าย ฯ คณะครูร่วมรับฟังด้วย หน้าเสาธง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับภาคในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 ( 10-01-2555 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับภาคในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 "เครื่องปรับอากาศระบบสารละลายโซเดียมครอไรค์(Sodium Chloride Air Conditioner" ประจำปี 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ระหว่างวันที่ 25-30 ธันวาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ( 06-01-2555 )
นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ต้อนรับคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ศึกษาดูงานในด้านงานประกัน และการบริหารงานในส่วนต่าง ๆ รวมไปถึงการเยี่ยมชมโรงฝึกของนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันพุธ ที่ 5 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ( 05-01-2555 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ได้แก่ นายจักรกฤช อินถาอ้าย และนายณัชนันทน์ อินตา ซึ่งทั้งสองคนจะเป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

งานเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการไพบูบลย์ วงศ์ยิ้มย่อง และงานเลี้ยงสังสรรค์งานปีใหม่ 2555 ( 04-01-2555 )
งานเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง และงานเลี้ยงสังสรรค์งานปีใหม่ 2555 มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานกันอย่างสนุกสนาน มีทั้งการแสดงของนักเรียน นักศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณ เวทีโรงอาหาร เวลา 18.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ตรวจเยี่ยมหน่วยอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประ ( 30-12-2554 )
นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เยี่ยมหน่วยอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" เทศกาลปีใหม่ 2555 เมื่อวันพฤหัส ที่ 29 ธันวาคม 2554 เวลา 14.00 น วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์บริการ ณ ปั๊มสุขุมเซอร์วิส อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2555 ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกวัน ณ จุดบริการศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน บนถนนสายหลักและสายรอง จำนวน 250 จุดบริการทั่วประเทศ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับภาคในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟ้ ( 29-12-2554 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับภาคในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟ้ฟ้า งานเขียนโปรแกรม และควบคุมด้วย PLC ประจำปี 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ระหว่างวันที่ 25-30 ธันวาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันต่อตะเกียบ ( 28-12-2554 )
นักศึกษา แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันต่อตะเกียบ lส่วนการต่อกระดาษ re use ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานสถาปนิกล้านนา 2554 เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2554 ณ central airport plaza เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 [ 28 ]  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last