ภาพกิจกรรม
การสอบวัดความรู้พื้นฐาน ความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2555 ( 27-12-2554 )
การสอบวัดความรู้พื้นฐาน ความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2555 ทุกสาขาวิชา ในวันเสาร์ 24 - อาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 - 17.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

กองลูกเสือวิสามัญ วท.ชม เข้าค่ายพักแรม ณ กองพันพัฒนาที่ 3 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ( 26-12-2554 )
กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าค่ายพักแรม ณ กองพันพัฒนาที่ 3 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2554 โดยมีนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา เป็นประธานการในการเปิดกองลูกเสือวิสามัญ โดยมี นักเรียนระดับ ปวช. 1 เข้าร่วมทั้งหมด ดูภาพกิจกรรม..

ประกวดดนตรีต่อต้านยาเสพติด ( 22-12-2554 )
ประกวดดนตรีต่อต้านยาเสพติด โดยมีนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญาเป็นประธานเปิดพิธี โดยมีนักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกช่างเข้าร่วมประกวดเป็นอย่างดี มีวงดนตรีเข้าประกวดทั้งหมด 13 วง ณ เวทีโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ดูภาพกิจกรรม..

Sport Day วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ( 20-12-2554 )
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน Sport Day โดยมี นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 30 มีการแข่งขัน หลายประเภทได้แก่ ฟุตบอล ซุตซอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล เซปัคตะกร้อ และกรีฑา อีกทั้งยังมีการประกวดเดินขบวน กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ และการแข่งขันฟุตบอลอาจารย์ และการชิงชนะเลิศฟุตบอลนักศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออกให้บริการประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนราชวินิต บางเขน กรุงเทพมหานคร ( 20-12-2554 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออกให้บริการประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมกับฟื้นฟู ตามโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ซึ่งเป็นภาระกิจเร่งด่วนโดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 19-24 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนราชวินิต บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีการให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ ดูภาพกิจกรรม..

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุลากร วิทยาลัยเทคเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ( 16-12-2554 )
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุลากร วิทยาลัยเทคเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่ เวลา 18.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกีฬาสปอต์เดย์ ประจำปี 2554 ( 15-12-2554 )
นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และประธานคณะกรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกีฬาสปอต์เดย์ ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการฝึกอบรมพัฒนาครู เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ( 14-12-2554 )
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ศน.วิทยา ใจวิถี ได้บรรยายเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อให้เข้ากับงานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 5 เรื่อง นวัตกรรมและการวิจัย มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 167 ท่าน ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมวิ่งเทคนิคเชียงใหม่มินิมาราธอน ครั้งที่ 10 ( 12-12-2554 )
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวิ่ง "เทคนิคเชียงใหม่มินิมาราธอน ครั้งที่ 10" โดยมี ท่านรองผู้อำนวยการ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดพิธี และมี รองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา เป็นผู้รายงาน มีนักวิ่งเข้าร่วมวิ่ง ประมาณ 350 ท่าน และมีนักศึกษาเข้าร่วมวิ่งมากมาย แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ดูรูปเพิมได้ที่ http://www.facebook.com/photo.php?fbid=201134496636874&set=oa.190809981011058&type=1&theater [ภาพจาก อ.พิทยา กุญชนะพงศธร] ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมเปิดโครงการตรวจก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ( 08-12-2554 )
นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมเปิดโครงการ "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน " ณ สำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น.โดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ สำนักงานขนส่งทางบก เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ในการเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อลดอุบัติเหตุโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง - ช่วงก่อนเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 8-28 ธันวาคม 2554 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) - ช่วงเทศกาล 29 ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม 2555 ณ ปั๊ม ปตท. สุขุมเซอร์วิส ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 [ 29 ]  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last