ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทการร้องเพลง ( 08-12-2554 )
นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทการร้องเพลง ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนในระดับภาคทั้งหมด 5 ประเภทได้แก่ ประเภท 1. เพลงไทยสากล ชาย 2.เพลงสากล ชาย 3.เพลงสากล หญิง 4. เพลงลูกทุ่ง ชาย 5. โฟลคซอง ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง เชียงใหม่ เวลา 10.00 - 15.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำความดี ในการเก็บกระเป๋าเงินได้แล้วส่งคืนแก่เจ้าของ ( 08-12-2554 )
นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการได้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำความดี ในการเก็บกระเป๋าเงินได้แล้วส่งคืนแก่เจ้าของ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ณ หน้าเสาธง ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เวลา 08.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

การมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ( 08-12-2554 )
นายบรรเลง ตั้งโภคานน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นายอรัญ พวงพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยฯ , นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 บริเวณ หน้าเสาธง ลานกีฬาอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เวลา 08.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2554 ( 07-12-2554 )
นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นายอรัญ พวงพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยฯ, นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2554 ณ หอประชุม มช. เวลา 08.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ( 06-12-2554 )
ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 07.40 น. บริเวณ หน้าเสาธง ลานกีฬาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ( 06-12-2554 )
ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยมีนายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นายปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกษา ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษาวิชาชีพ เมื่อวันที่ 30 พย. 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 รอบชิงชนะเลิศ ( 06-12-2554 )
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 บาสเกตบอลและวอลเล่ย์บอล รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 30 พย. 2554 เวลา 15.00 น. บริเวณ ลานกีฬาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การเลือกตั้งนายองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2555 ( 06-12-2554 )
การเลือกตั้งนายองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 30 พย.2554 ณ บริเวณ อาคาร 2 หน้าห้องประชุมสุทธารมย์ ตั้งแต่เวลา 12.00-16.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2554 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ( 01-12-2554 )
นายบรรเลง ตั้งโภคานน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2554 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ "Electronics Project Day 54" โดยมีสิ่งประดิษฐ์ที่นักศึกษาผลิตขึ้นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2554 เวลา 11.30 น. ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วิสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) ( 30-11-2554 )
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วิสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) เปิดกองโดยนายบรรเลง โภคานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รุ่นที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2554 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว บ้านสวนเรือนฝันโฮมสเตย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 [ 30 ]  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last