ภาพกิจกรรม
ช่างเชื่อม สร้างเตาผิง สู้ภัยหนาว ( 29-11-2554 )
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจัดทำโครงการ " อาชีวศึกษารวมใจ ต้านภัยหนาว " ปี ๒๕๕๕ ขอความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดทำเตาผิง จำนวน ๔๐๐ เตา. เพื่อให้การจัดทำเตาผิง ตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงแต่งตั้งให้แผนกวิชาโลหะการเป็นผู้ดำเนินการ ดูภาพกิจกรรม..

บ.กลาง แข่งขันการเพ้นท์หมวกกันน๊อค ( 28-11-2554 )
บ.กลาง แข่งขันการเพ้นท์หมวกกันน๊อค ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมีนักเรียน นักศึกษา แผนกต่าง ๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

บริษัท ไทยออลย์ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าทำงาน โดยมีนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 25 พฤ ( 28-11-2554 )
บริษัท ไทยออลย์ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าทำงาน โดยมีนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

บริษัท ดับเบิ้ล เอ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าทำงาน ( 28-11-2554 )
บริษัท ดับเบิ้ล เอ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าทำงาน โดยมีนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

วท.กำแพงเพชร ศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ( 28-11-2554 )
วท.กำแพงเพชร ศึกษาดูงานประกันคุณภาพ โดยมีนายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายมนัส อาจองค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ, นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายชูศักดิ์ พุกกะพันธ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพ ต้อนรับคณะครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ที่เข้ามาศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายนอก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

การตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปี ภาคเรียนที่ 2/2554 ( 22-11-2554 )
นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกแผนกช่าง ตรวจสุขภาพประจำปี ภาคเรียนที่ 2/2554 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.30 -15.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมินิมาราธอน ครั้งที่ 10 ( 22-11-2554 )
นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน "เทคนิคเชียงใหม่มินิมาราธอน ครั้งที่ 10 "เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

เปิด โครงการสัมมนา "การเริ่มต้นธุรกิจด้วย E- Commerce" ( 22-11-2554 )
นายอรัญ พวงพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์กรฯ เป็นประธานในการเปิด โครงการสัมมนา "การเริ่มต้นธุรกิจด้วย E- Commerce" เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการจัดทำธุรกิจด้วยอีคอมเมิร์สให้แก่ นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และวิทยาลัยในสังกัดการอาชีวศึกษาที่สนใจ เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554 เวลา.13.00 ณ ห้องประชุมสุทธารมย์ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมบริหารสถานศึกษา ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ( 17-11-2554 )
นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นายอรัญ พวงพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยฯ และ นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุม สุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมงานแนะแนวแผนก ( 17-11-2554 )
นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่แนะแนวประจำแผนกวิชา ประชุมด้านการแนะแนวการศึกษาต่อในสาขาวิชาช่างต่าง ๆ ในระดับอาชีวศึกษา และเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 [ 31 ]  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last