ภาพกิจกรรม
แข่งทักษะงานตะไบ ( 07-12-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ส่งนักศึกษาร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ การปรับแต่งชิ้นงาน โดยการใช้ตะไบมือ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างกลโรงงาน และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันครั้งนี้ โดยมีนายพิเชษฐ์ โคว้ตระกูล เป็นครูผู้ควบคุม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ดูภาพกิจกรรม..

สอบธรรมศึกษา ( 07-12-2555 )
วิทยาลัยเทคนิค ร่วมสอบธรรมศึกษาเพื่อเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

ถวายพระพร 5 ธันวาคม หอประชม มช. ( 07-12-2555 )
ผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการแลกเปลี่ยนไทย-สิงค์โปร ( 06-12-2555 )
Mr.Alvin และนักศึกษาจาก Institute of Technical Education (ITE) จากประเทศสิงค์โปร เข้าฝึกงาน ที่แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ตามโครงการแลกเปลี่ยนไทย-สิงค์โปร โดยมีนักศึกษาจำนวน 4 คน ที่เข้ารับการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 3 - 13 ธันวาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

ถวายพระพร 5 ธันวาคม 2555 ( 04-12-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 นำโดย นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้บริหาร ครูบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมในพิธีหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

มอบเครื่องมือวัดละเอียด ช่างกลโรงงาน ( 29-11-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับมอบเครื่องมือวัดละเอียด จากบริษัททานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบให้กับแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เพื่อไว้ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับงานเครื่องมือวัดต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนักศึกษาอย่างยิ่ง ที่ได้รับเครื่องมือที่มีทันสมัยและส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ดูภาพกิจกรรม..

ประกวดโคมลอย ( 29-11-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดประกวดโคมลอย เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ซึ่งโคมลอยที่ส่งเข้าประกวดมีทั้งหมด 54 ลูก จากนักเรียน นักศึกษา ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ จำนวนมากที่เข้ามาชมความสวยงามของโคมลอย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามหน้าเสาธง ดูภาพกิจกรรม..

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ( 28-11-2555 )
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเดินทางไปร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับในระดับภาคเหนือ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2555 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ( 26-11-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เข้าเยี่ยมแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน Mini English Program เพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยได้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้พัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าให้คำปรึกษากับ วิทยาลัยฯ ( 26-11-2555 )
นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ คณะกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง เข้าให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล ด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการทำบัญชีและรายงานการเงิน ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5 [ 6 ]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last