ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2555 ( 09-11-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2555 เพื่อรับทราบกำหนดการแข่งขันวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับภาค/ชาติ ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในประเภทอุตสาหกรรม ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 และ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการ ประชุม ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ดูภาพกิจกรรม..

คณะกรรมการเข้าประเมิน อชท. ( 08-11-2555 )
นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ ในการต้อนรับ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่นและสมาชิกดีเด่น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ระดับภาคเหนือ ที่เข้าประเมิน องค์การช่างในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (อชท) ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 255 ดูภาพกิจกรรม..

เคารพศพบิดา ครูกาญจนา สุวรรณ์ ( 07-11-2555 )
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมเคารพศพบิดา ครูกาญจนา สุวรรณ์ ครูสอนวิชาสามัญสัมพันธ์ ซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเมืองเลน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

ประชุม อศจ. ( 05-11-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (อศจ.) ครั้งที่ 4/2555 โดยนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการมอบหมายผู้รับผิดชอบ งานด้านต่าง ๆ ของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และการเตรียมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับภาค/ชาติ ซึ่งภาคเหนือจัดขึ้น ในวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ประชุม ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมงานปกครอง ( 01-11-2555 )
นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุมงานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมงานปกครอง และการใช้โปรแกรมระบบดูแลนักเรียน ให้กับงานปกครองแต่ละแผนกวิชา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม่ เข้าพบผู้บริหาร ( 01-11-2555 )
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายช่าง ประจำโรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม่ เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขอปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการอบรมช่างประจำโรงแรมเซ็นทาราดวงวัน ในการขอความอนุเคราะห์ครูผู้สอนเพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางช่าง ได้แก่ ช่างไฟฟ้า , ช่างก่อสร้าง , ช่างยนต์ และ ช่างอิเล็กเล็กทรอนิกส์ โดย นายมนัส อาจองค์ และ นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับและคำปรึกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

วางพวงมาลาถวายบังคม “พระปิยมหาราช” ( 30-10-2555 )
ตัวแทน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำโดยครูหงษ์คำ อินใจ ครูรัตตโรจน์ ทองซิว ครูณัฐวุฒิ ปันทะนา และครูศรายุทธ คงตา นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายบังคม “พระปิยมหาราช” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจสุขภาพนักศึกษา ( 29-10-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดตรวจสุขภาพประจำปี ในภาคเรียนที่ 2 ให้กับนักศึกษาทุกคน ทุกแผนกช่าง ทุกชั้นปี ในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

บริจาคโลหิต ( 29-10-2555 )
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รับบริจาคโลหิตจากนักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคล เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ณ ใต้ถุนอาคาร 2 วิทยาลัยฯ ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความยินดีกับครูชำนาญการพิเศษ ( 26-10-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะครู-บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูประยุทธ ทับทิมศรี เนื่องในโอกาสได้รับเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ พร้อมทั้งให้โอวาทในการทำงานให้ประสบความเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7 [ 8 ]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last